Coaching

Onder coachen verstaan we mensen begeleiden zodat ze hun eigen antwoorden op hun vragen gaan krijgen. In onze visie is ieder mens uniek en heeft hij alle antwoorden al in zich.

Wij gebruiken tijdens het coachen zowel de mentale als de fysieke benadering om bij deze antwoorden te komen. Bij de mentale benadering stellen we veel vragen en geven we terug wat we op verschillende niveaus zien, horen en voelen.

De andere ingang is de fysieke benadering: in coaching brengen we je meer in contact met je lichaam, je voelen. In onze visie zijn lichaam en geest één. Het is steeds weer verrassend hoe het lijf ons aangeeft wat er is en antwoorden geeft op onze vragen.

In coaching trajecten maken we gebruik van een uniek webbased traject-volgsysteem met onder andere een intake formulier, Mentale ThermometerTM, sessieverslagen, logboek en afsprakenformulier. Dit draagt bij tot heldere doelstellingen en meetbare resultaten. Vanzelfsprekend wordt ieder coachtraject afgesloten met een evaluatie. Naast het coachen op locatie nodigt hij de coachee vaak ook uit tot een gesprek tijdens een wandeling. Dit kan letterlijk en figuurlijk ruimte en lucht geven.

Ik ben als Senior Practioner geaccrediteerd bij de NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches , verbind mij daarmee ook aan de Ethische Gedragscode en het Klachtenreglement van deze beroepsvereniging.