Project Coaching

PROJECT START –UP, EEN STEVIG FUNDAMENT VOOR EEN SUCCESVOL PROJECT.

“Een goed begin is het halve werk “

Organiseren en fasciliteren van Project start-up meetingen :

Geef uw project de kans om een vliegende start te maken met een geölied team. Uw mensen maken gedurende start-up van 2 dagen een uitgebreid projectplan en schatten belangrijkste risico’s in. Een meeting met zowel inhoud als procesmatige teamontwikkeling.

(lees meer)

Een Project start-up verder hier genoemd als PSU is een workshop in de definitiefase van een project. De PSU is een workshop waarin het projectteam vorm geeft aan het gehele project. Het resultaat van een PSU is een concept- projectcontract waarin alle essentiële onderdelen van het project in besproken worden.

Door de hele bijdrage van het team levert de PSU ook een commitment van het projectteam op en een bijdrage aan de teamontwikkeling en -spirit. Dit betekent dat het PSU programma niet alleen op de inhoud is gericht maar ook op het teamproces en de samenwerking. De opdrachtgever heeft een belangrijke rol in het programma; hij is bij begin aanwezig om het project opdracht en of vraag nader toe te lichten. Aan het einde van het programma is hij ook weer aanwezig om de voorlopige resultaten in ontvangst te nemen.

DE ROL VAN DE BEGELEIDER

Belangrijk is dat de projectleider zich tijdens de PSU met al zijn aandacht, houding en persoonlijke inzet volledig kan richten op zijn rol in het project. De PSU begeleider zorgt ervoor dat het overleg goed verloopt; vraagt door als dat nodig is, kapt te lange discussies af. Hij besteed aandacht aan ieders persoonlijke bijdrage en stelt die indien nodig aan de orde. Hij houdt de planning van de bijeenkomst in de gaten. Hij is degene die kritische vragen stelt als hij het idee heeft dat eindresultaat nog open eindjes heeft.

In de voorbereiding zal samen met de projectleider het programma van de PSU worden opgesteld.

Een kennismaking met de opdrachtgever vooraf is onderdeel van de voorbereiding om het samenspel van de PSU goed te laten verlopen

ONDERWERPEN DIE ONDERDEEL KUNNEN MAKEN VAN EEN PSU PROGRAMMA

 • Introductie van project, briefing van de opdrachtgever
 • Projectdefinitie: het verhelderen van de projectopdracht
 • Structurering van het project, de zgn. Work Break down Structure, het bepalen van de hoofdstructuur en het onderverdelen in deelprojecten
 • Teamvorming: door het hele programma door wordt hier aandacht aan geven, soms in vorm van kleine onderbrekingen special hierop gericht
 • Uitwerken van de hoofdstructuur in activiteiten (WBS) Dit proces vindt plaats in kleine sub-teams.
 • Projectplanning: Het bespreken van de planning, doorlooptijden, tijdsinzet van teamleden, kritische pad, check met gevraagd project definitie van opdrachtgever, enz.
 • Omgevingsanalyse; analyse van krachten en belangen in en om project en meenemen van resultaten in de risicoanalyse
 • Risicoanalyse: Risicoanalyse op specifieke onderdelen als bijvoorbeeld doorlooptijd en geldbeheersing.
 • Kwaliteitsplan; formuleren van kwaliteitscriteria en instrumenten en het verwerken van de consequenties in het projectplan
 • Projectbegroting: vertaling van het plan in financiële consequenties.
 • Werkafspraken voor de eerste periode, vastleggen informatie en vergader afspraken. Enzovoort
 • Voorbereiding presentatie aan opdrachtgever
 • Presentatie van voorlopige plannen aan opdrachtgever, discussie met hem en zijn voorlopige oordeel.
 • Afronding PSU

WAARIN WIJ ONS ONDERSCHEIDEN:

Technische achtergrond en kennis; Niet inhoudelijk betrokken bij project maar wel voldoende kennis en ervaring om gerichte vragen te stellen en te beoordelen of het resultaat voldoende scherp is geformuleerd.

Eigen project ervaring

Domein kennis project matig werken; Ruime kennis en ervaring om op onverwachte momenten bij stagnatie middelen aan te reiken die het team weer verder op weg helpen.

Ervaring in procesbegeleiding en teamontwikkeling: kan vroegtijdig gedragspatronen signaleren en aan de orde stellen hiermee kan voorkomen worden dat later problemen ontstaan.

REFERENTIE PROJECTEN IN WERELD VAN TECHNIEK

Kenmerkend: multidisciplinair, looptijd >1/2 jaar, teams > 8 mensen, techniek

PSU begeleiding van multidisciplinair team van 20 mensen, 5 disciplines en looptijd 1 jaar

PSU beamer ontwikkeling multidisciplinair, looptijd >1 jaar

PSU in ontwikkelingen en realisatie machinebouw (Pick en Place machines)

PSU voor spuitgieten product- en proces ontwikkelproject

PSU voor een outsourcing project met leverancier in USA voor ontwikkeling en productie van vision systemen

PSU EN AANVERWANTE DIENSTEN

Onderdelen van een PSU kunnen ook gebruikt worden om een zogenaamde herstart te maken van een project . Dit op moment dat er zoveel wijzigingen gevraagd worden dat er een herdefinitie van de opdracht plaatsvindt of het project dusdanig in slop geraakt is dat en herstart gevraagd wordt.

Tevens kan op diverse niveaus het onderling leren worden begeleid in de vorm van workshop aan de van diverse onderdelen van het projectmatig werken. We denken hierbij aan Omgevingsanalyse, Plannen, informatie beheer en communicatie, (peer to peer)